Rapporter

ÅRLØPENUMMERPROSJEKTKOMMUNE
2024437B-undersøkelse MidfemrisGildeskål kommune
2023436Aamøya Metaller 2023Meløy kommune
2023435Aamøya mom b 2023Meløy kommune
2023434B-undersøkelse StigvikaGildeskål kommune
2023433Miljøovervåkning av utslippsresipient reppen 23Rødøy kommune
2023432Miljøovervåkning av utslippsresipient sundsfjord 23Gildeskål kommune
2023431Strømmålinger Mørkvedbukta Sept-Okt 23Bodø Kommune
2023430Strandsome KilvikMeløy Kommune
2023429B-undersøkelse StorevikaGildeskål Kommune
2023428B-undersøkelse StigvikaGildeskål Kommune
2023427Strømmålinger Sørfjorden StamfiskSørfold Kommune
2023426B-undersøkelse Sørfjorden StamfiskSørfold Kommune
2023425B-undersøkelse HallsteinhamnBodø Kommune
2023424B-undersøkelse slaktemerd SkauholmenGildeskål Kommune
2023423B-undersøkelse Midt femrisGildeskål Kommune
2022422Feltrapport NIVA - GlomfjordMeløy Kommune
2022421MOM B LangholmenGildeskål Kommune
2022420MOM B LeirvikaGildeskål Kommune
2022419Miljøplan Reppen 2022Rødøy Kommune
2022418Miljøplan Sundsfjord 2022Gildeskål Kommune
2022417MOM B HallsteinhamnBodø Kommune
2022416MOM B StigvikaGildeskål Kommune
2022415MOM B ÆsvikaMeløy Kommune
2022414Sedimentundersøkelse Halsa miljø og metallerMeløy Kommune
2022413MOM B MidtfemrisGildeskål Kommune
2022412MOM B Langholmen mai 22Gildeskål Kommune
2021411MOM B RøssøyaGildeskål Kommune
2021410Strømmåling i lengdestrømsrenner høsten 2021Gildeskål Kommune
2021409Aamøya Metaller 2021Meløy Kommune
2021408MOM B MørkvedbuktaBodø Kommune
2021407Aamøya MOM B og metallerMeløy Kommune
2021406Salmobreed mom b 21Sørfold Kommune
2021405Miljøplan Reppen 2021Rødøy Kommune
2021404MOM B MidtfemrisGildeskål Kommune
2021403MOM B RøssøyaGildeskål Kommune
2021402MOM B LeirvikaGildeskål Kommune
2021401Miljøplan Sundsfjord 2021Gildeskål Kommune
2021400MOM B StorevikaBodø Kommune
2021399Strømmålinger ifb med vanntransport-rør juni 21 -Gildeskål Kommune
2021398MOM B LangholmenGildeskål Kommune
2021397Måling av kobber i sediment Røssøya mars 21Gildeskål Kommune
2021396Strømmåling i rør. 3 meter diameter.Gildeskål kommune
2021395Ventemerd Arnøya feb 2021Gildeskål Kommune
2021394MOM B Midfemris des 20Gildeskål Kommune
2020393Strømmåling tareanlegg Brøstadbotn TromsDyrøy Kommune
2020392MOM B LeirvikaGildeskål Kommune
2020391MOM B MidfemrisGildeskål Kommune
2020390MOM B LangholmenGildeskål Kommune
2020389MOM B og MOM C punkt ReppenRødøy Kommune
2020388MOM B HallsteinhamnBodø Kommune
2020387Resipientundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra lakseslakteri ved ArnøyaGildeskål Kommune
2020386Resipientundersøkelse Kilvik 2017 med ekstrapunkter 2020Meløy Kommune
2020385Metaller i sediment Reppen 2019Rødøy Kommune
2019384Ekstrapunkter Reppen nov 19Rødøy Kommune
2019383MOM B MidtfemrisGildeskål Kommune
2019382Metaller i sediment Åmøya settefiskanlegg 19Meløy Kommune
2019381MOM B Skaugholmen ventemerdGildeskål Kommune
2019380MOM B RøssøyaGildeskål Kommune
2019379Strømseilmålinger i VærangsfjordenRødøy kommune
2019378MOM B MeløysjøenMeløy Kommune
2019377Strømmåling tareanlegg KjølvikaGildeskål Kommune
2019376MOM B MørkvedbuktaBodø Kommune
2019375Niva Glomfjorden prøvetakning 2018-19Meløy Kommune
2019374MOM B LeirvikaGildeskål Kommune
2019373Resipientundesøkelse MOM B Kobbelv Salmobreed.Sørfold Kommune
2019372Resipientundersøkelse VærangenRødøy kommune
2019371MOM B StigvikaGildeskål Kommune
2019370Resipientundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra oppdrettsanlegg ved HellandTysfjord Kommune
2019369Mom b StorevikaGildeskål Kommune
2019368Tilleggspunkter til resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Sørvær ØstBodø Kommune
2019367MOM B LeirvikaGildeskål Kommune
2019366MOM B LangholmenGildeskål Kommune
2019365MOM B StigvikaGildeskål Kommune
2018364Dybdeprofil Mørkvedbukta 3/10 18Bodø Kommune
2018363Metaller i sediment åmøya settefiskanleggMeløy Kommune
2018362Strømmåling HallsteinhamnBodø Kommune
2018361MOM B HallsteinhamnBodø Kommune
2018360Strømmåling SagfjordenSørfold Kommune
2018359MOM B MidtfemrisGildeskål Kommune
2018358MOM B LeirvikaGildeskål Kommune
2018357Metaller i sediment sundsfjord settefiskanleggGildeskål Kommune
2018356MOM B TjongsfjordRødøy kommune
2018355MOM B LeirvikaGildeskål Kommune
2018354MOM B StigvikGildeskål Kommune
2018353MOM B KobbelvSørfold Kommune
2017352Ekstrapunkter Hallsteinhamn desember 2017Bodø Kommune
2017351Strømmåling og bakterieanalyser ved antatt inntakspunkt HopenBodø Kommune
2017350Strømseilmålinger Ved FleinværGildeskål Kommune
2017349Resipientundersøkelse KilvikMeløy Kommune
2017348MOM B LangholmenGildeskål Kommune
2017347MOM B MørkvedbuktaBodø Kommune
2017346MOM B ÆsøyaMeløy Kommune
2017345Niva Glomfjorden prøvetakning 2016-17Meløy Kommune
2017344Resipientundersøkelse Feøya - FleinværGildeskål Kommune
2017343mom b StorevikaGildeskål Kommune
2017342Strømmåler VedøyaMeløy Kommune
2017341MOM B HallsteinhamnBodø Kommune
2017340MOM B RøssøyaGildeskål Kommune
2017339Resipientundersøkelse Midfemris mars 17Gildeskål Kommune
2017338MOM B LangholmenGildeskål Kommune
2017337MOM B MidtfemrisGildeskål Kommune
2016336Resipientundersøkelse SkålbunesBodø Kommune
2016335MOM B Settefisk GlomfjordenMeløy Kommune
2016334Resipientundersøkelse Sørfjorden Kobbelv Marine Harvest IISørfold Kommune
2016333Beskrivelse av vanndepot ved StjerneelvaGildeskål Kommune
2016332Skarsvatnet, dybder h2s og hydrografiMeløy Kommune
2016331MOM B Ytre VassholmenHærøy Kommune
2016330Miljøundersøkelse Åmnøya MOM B 2 utslippMeløy Kommune
2016329Resipientundersøkelse Straumøya NordBodø Kommune
2016328MOM B StigvikaGildeskål Kommune
2016327MOM B Gjesvær ØstHærøy Kommune
2016326Resipientundersøkelse SørfjordenSørfold Kommune
2016325Resipientundersøkelse Sørfjorden KobbelvvågenSørfold Kommune
2016324Resipientundersøkelse KjølvikaGildeskål Kommune
2015323Resipientundersøkelse Korten - LandegodeBodø Kommune
2015322MOM B LangholmenGildeskål Kommune
2015321Ventemerd ArnøyaGildeskål Kommune
2015320Algeanlegg SundsfjordenGildeskål Kommune
2015319Teksmona ekstrapunktMeløy Kommune
2015318MOM B StorvikGildeskål Kommune
2015317MOM B LeirvikaGildeskål Kommune
2015316Fjordmiljømodellering Sørfjorden - VelfjordsystemetBrønnøy Kommune
2015315Fjæreundersøkelse LjønesøyBodø Kommune
2015314Resipientundersøkelse Hammarvika - NordfjordenGildeskål Kommune
2015313Resipientundersøkelse Kirkevika - NordfjordenGildeskål Kommune
2015312Feltrapport Glomfjorden mars 2015 -august 2015 Prøvetakning av næringssalter, hydrografi og secchi.Meløy Kommune
2015311MOM B TeksmonaMeløy Kommune
2015310MOM B SvinværMeløy Kommune
2015309Grabbprøver OldervikaGildeskål Kommune
2015308MOM B SkålsvikMeløy Kommune
2015307Strømseilundersøkelse i Gildeskål 2013-2014Gildeskål Kommune
2015306MOM B ArnøysundetGildeskål Kommune
2015305Resipientundersøkelse i MørkvedbuktaBodø Kommune
2015304Resipientundersøkelse Sørvær ØstBodø Kommune
2015303Resipientundersøkelse SkitnesBodø Kommune
2015302Resipientundersøkelse InndyrGildeskål Kommune
2015301Feltrapport Glomfjorden desember 2014 -februar 2015 Prøvetakning av næringssalter, hydrografi og secchi.Meløy Kommune
2014300Resipientundersøkelse MjønesBodø Kommune
2014299MOM B OldervikaGildeskål Kommune
2014298MOM B RøssøyaGildeskål Kommune
2014297MOM B StigvikaGildeskål Kommune
2014296MOM B ArnøysundetMeløy Kommune
2014295MOM B SkålsvikMeløy Kommune
2014294Ny rapport Mjønes med nye kartBodø Kommune
2014293Anlegg og lokalitetsbeskrivelse MykenRødøy kommune
2014292Strømmålinger ved Halsteinhamn, seil, doppler og sd 6000Bodø Kommune
2014291MOM B TeksmonaMeløy Kommune
2014290MOM B VassdalsvikMeløy Kommune
2014289MOM B OldervikGildeskål Kommune
2014288Resipientundersøkelse FugløyaGildeskål Kommune
2014287MOM B HestholmenGildeskål Kommune
2014286Resipientundersøkelse DalsvikaGildeskål Kommune
2013285MOM B TeksmonaMeløy Kommune
2013284MOM B IsberganMeløy Kommune
2013283MOM B VassdalsvikMeløy Kommune
2013282Strømmåler rapport HallsteinhamnBodø Kommune
2013281MOM B SvinværMeløy Kommune
2013280MOM B StorvikMeløy Kommune
2013279MOM B DjupvikRødøy Kommune
2013278MOM B ArnøysundetGildeskål Kommune
2013277Resipientundersøkelse ÆsvikaMeløy Kommune
2013276Resipientundersøkelse ReipåMeløy Kommune
2013275Resipientundersøkelse ÅmøyaMeløy Kommune
2012274MOM B MeløysjøenMeløy Kommune
2012273MOM B IsberganMeløy Kommune
2012272Utvidet MOM B VassdalsvikMeløy Kommune
2012271Samlerapport Grytvik
2012270MOM B VassdalsvikMeløy Kommune
2012269Resipientundersøkelse GlomfjordenMeløy Kommune
2012268Resipientundersøkelse BjærangsfjordenMeløy Kommune
2012267Samlerapport GodøyBodø Kommune
2012266Resipientundersøkelse Tjongsfjord 12Rødøy Kommune
2012265Resipientundersøkelse Hopen 12Bodø Kommune
2012264Utslippsresipient Sundsfjord II 2012Gildeskål Kommune
2012263MOM B SvinværMeløy Kommune
2012262Samlerapport HallsteinhamnBodø Kommune
2012261MOM B VassdalsvikMeløy Kommune
2012260MOM B DjupvikRødøy Kommune
2012259MOM B RotholmenMeløy Kommune
2012258MOM B StorvikMeløy Kommune
2012257MOM B ArnøysundetGildeskål Kommune
2012256Utslippsresipient SundsfjordGildeskål Kommune
2011255Samlerapport MjønesBodø Kommune
2011254MOM B HestholmenGildeskål Kommune
2011253Strømmåler rapport GodøyBodø Kommune
2011252MOM B StorvikMeløy Kommune
2011251Ekstrapunkt ØksengårdSaltdal Kommune
2011250MOM C ØksengårdFauske kommune
2011249Miljøparametre GlomfjordMeløy Kommune
2011248MOM B ØksengårdSaltdal Kommune
2011247MOM B LeivsethamranFauske kommune
2011246Strømmålinger NarvikNarvik Kommune
2011245Metadatarapport SkjerstadfjordenBodø Kommune
2011244MOM B Ballangen SjøfarmBallangen kommune
2011243MOM B Ballangen SjøfarmBallangen kommune
2011242MOM B IsberganMeløy Kommune
2011241MOM B SkysselvikaMeløy Kommune
2011240StorvikaFauske kommune
2011239HaukøyholmenMeløy Kommune
2011238Tysfjord 3Tysfjord Kommune
2011237Tysfjord 2Tysfjord Kommune
2011236Tysfjord 1Tysfjord Kommune
2011235MOM B RotholmenMeløy Kommune
2011234MOM B SkysselvikaFauske Kommune
2011233MOM B VassdalsvikMeløy Kommune
2011232MOM B ØksengårdSaltdal Kommune
2011231Strømmåling MørkvedbuktaBodø Kommune
2010230Strømmåling ved StorvikaBodø Kommune
2010229MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten DjupvikRødøy kommune
2010228MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten IsberganMeløy kommune
2010227Resipientundersøkelse i forbinnelse med søknad om utslipp fra stamfiskanlegg i Kobbelv, Sørfold kommuneSørfold kommune
2010226MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten StorvikMeløy kommune
2010225MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten HestholmenGildeskål kommune
2010224MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten ArnøysundetGildeskål kommune
2010223MOM B - av oppdrettslokaliteten ØksengårdSaltdal kommune
2010222MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten RotholmenMeløy kommune
2010221Resipientundersøkelse i forbinnelse med søknad om konsesjon for settefiskanlegg for laks ved GaltenSømna kommune
2010220MOM C - Undersøkelsen av oppdrettslokaliteten DaumannvikaSaltdal kommune
2009219MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten LeivsethamranFauske kommune
2009218Undersøkelse av sjøvannet utenfor ValenBodø kommune
2009217MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten HesjeholmenBallangen kommune
2009216MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten KvernesBallangen kommune
2009215Fjordmiljømodellering av SkjerstadfjordenBodø, fauske og saltdal kommune
2009214MOM B - av oppdrettslokaliteten DaumannsvikaSaltdal Kommune
2009213MOM B - av oppdrettslokaliteten ØksengårdSaltdal Kommune
2009212MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten DjupvikRødøy kommune
2009211white ocean kart
2009210Temperatur-registrering i Sundsfjord 01/05/09 - 25/06/09Gildeskål Kommune
2009209MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten StorvikMeløy Kommune
2009208MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten IsberganMeløy Kommune
2009207Temperatur-registrering i SundsfjordGildeskål Kommune
2009206Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Godøy i SkjerstadfjordenBodø Kommune
2009205Strømmålinger utenfor Slåttsneset ved BogøysundetSteigen Kommune
2008204Kråkeboller Finnmark
2008203MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten SvinværRødøy kommune
2008202Resipientundersøkelse ved utslipp til en settefisklokalitet i HopenBodø Kommune
2008201Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i SkjerstadfjordenBodø Kommune
2008200Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Sømnesøya i TorgfjordenSømna Kommune
2008199Kartlegging av bunntopografien ved oppdrettslokaliteten Forstranda ved InndyrGildeskål Kommune
2008198Temperatur- registrering av inntaksvann i SundsfjordGildeskål Kommune
2008197Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Kroken i MistfjordenBodø Kommune
2008196MOM B- undersøkelser av oppdrettslokaliteten IsberganMeløy Kommune
2008195MOM B- undersøkelser av oppdrettslokaliteten DjupvikRødøy Kommune
2008194Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Reinsøyan ved LandegodeBodø Kommune
2008193Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Kalvøya ved LandegodeBodø Kommune
2008192Strømmålinger ved Oppdrettslokaliteten Yttervik i SaltdalsfjordenSaltdal Kommune
2008191Innsamling av Haneskjell til prosjektTromsø Kommune
2008190Vannkvalitet, Norweigian PelagicBodø Kommune
2008189Registreringen av dybde og bunntype i snitt innerst i MørkvedbuktaBodø Kommune
2008188Registrering av partikkelfordeling og totalt oppløst materiale i sjøvann utenfor MørkvedbuktaBodø Kommune
2008187MOM-B undersøkelse av oppdrettslokaliteten StorvikMeløy Kommune
2008186MOM B- undersøkelse av oppdrettslokaliteten RotholmenMeløy Kommune
2008185Resipientundersøkelse i forbindelse med søknad om utvidet konsesjon for settefisk i MørkvedbuktaBodø Kommune
2008184MOM B Undersøkelse av oppdrettslokaliteten Skysselvika VestFauske Kommune
2008183Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Yttervik i SaltdalenSaltdal Kommune
2008182Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Kalvøya ved LandegodeBodø Kommune
2008181Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Reinøyan ved LandegodeBodø Kommune
2008180Vind, strøm bølgerapport DjupvikBallangen Kommune
2008179Vurdering av oppdrettspotensialet i SkjerstadfjordenBodø Kommune
2007178Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten LeivsethamranFauske Kommune
2007177MOM B Undersøkelse av oppdrettslokaliteten RotholmenMeløy Kommune
2007176Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Godøy i SkjerstadfjordenBodø Kommune
2007175Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten i Mjønes i SkjerstadfjordenBodø Kommune
2007174Registrering av bunntype i snitt innerst i MørkvedbuktaBodø Kommune
2007173Undersøkelse av havbeitelokaliteten EidnesetTysfjord Kommune
2007172Undersøkelse av havbeitelokaliteten KvassvikaTysfjord Kommune
2007171Undersøkelse av havbeitelokaliteten StorvikaTysfjord Kommune
2007170Undersøkelse av havbeitelokaliteten Lille HulløyTysfjord Kommune
2007169Undersøkelse av havbeitelokaliteten KjerrskjærTysfjord Kommune
2007168Undersøkelse av havbeitelokaliteten FuglefjordTysfjord Kommune
2007167MOM-B undersøkelse av oppdrettslokaliteten ArnøysundetGildeskål Kommune
2007166Vedlegg til Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten DjupvikBallangen Kommune
2007165Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten DjupvikBallangen Kommune
2007164MOM B- Undersøkelse av oppdrettslokaliteten HesjeholmenBallangen Kommune
2007163MOM B- undersøkelse av oppdrettslokaliteten StorvikMeløy Kommune
2007162Olex-opplodding ved mørkvedbuktaBodø Kommune
2007161Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten Hallsteinhamn i MistfjordenBodø Kommune
2007160Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved SeiskjærDønna Kommune
2007159Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Eidvika i Bodø KommuneBodø Kommune
2007158Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Eidvika i Bodø KommuneBodø Kommune
2007157MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten IsberganMeløy Kommune
2007156Vannkvalitet av inntaksvann til et settefiskanlegg i sundfjordGildeskål Kommune
2007155Feltrapport fra Miljøundersøkelse av sedimenter ved LangstrangBodø Kommune
2007154MOM B- undersøkelse av oppdrettslokaliteten Skysselvika VestFauske Kommune
2007153Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved StorvikaBodø Kommune
2007152Innsamling av Haneskjell til prosjektSørfold Kommune
2007151Diverse sjø- og landkart av oppdrettslokaliteten NesFauske Kommune
2007150MOM B- undersøkelse av oppdrettslokaliteten SvinværRødøy Kommune
2007149Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved AlpøySteigen Kommune
2007148Sedimentundersøkelse i forbindelse med mudring ved Løp havn i Bodø KommuneBodø Kommune
2007147Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved Godøyvika i SaltfjordenBodø Kommune
2007146Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved Kvalnes i SkjerstadfjordenBodø Kommune
2007145MOM C- Undersøkelse av oppdrettslokaliteten SvinværMeløy Kommune
2007144Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Badneset i MistenfjordenBodø Kommune
2007143MOM B- undersøkelse av oppdrettslokaliteten KokvikaLurøy Kommune
2007142MOM B- og undersøkelse av oppdrettslokaliteten IsberganMeløy Kommune
2007141Miljø- og resipientundersøkelse i forbindelse med settefiskanlegg i SundfjordGildeskål Kommune
2007140Fjordmiljømodellering av Lyngenfjorden og KåfjordenLyngen, Kåfjorden og Storfjorden Kommune
2007139Undersøkelse av bakterieinnhold i sjøvannet ved ValenBodø Kommune
2006138MOM B- og Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten BukkøyRødøy Kommune
2006137Fiskeriundersøkelse i HolandsfjordenMeløy Kommune
2006136Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved LangnesRødøy Kommune
2006135ResipientundersøkelseBodø Kommune
2006134Feltrapport fra utvidet risikovurdering av sedimenter ved vraket TirpitzTromsø Kommune
2006133Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved DjupvikRødøy Kommune
2006132Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved StorvikaMeløy Kommune
2005131Miljøundersøkelse av utslippsresipient i BreivikaBodø Kommune
2005130Sedimentundersøkelse av utslippsområdet til settefiskanlegget til Salten Havbruk i BreivikaBodø Kommune
2005129Strømmålinger ved 5 oppdrettslokaliteter for blåskjell (Mytilus edulis) i EfjordenBallangen Kommune
2005128Forurensende sedimenter ved vraket TirpitzTromsø Kommune
2005127Enkle naturtyperNordland
2005126Resipientundersøkelse ved VikanBodø Kommune
2005125Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved BreivikaLurøy Kommune
2005124Olex-oppkarting av SundstraumenBodø Kommune
2005123Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved OksøySteigen Kommune
2005122Resipientundersøkelse av en oppdrettlokalitet IsberganFauske Kommune
2005121Sedimentundersøkelse i forbindelse med mudring ved kjerringøy havnBodø Kommune
2005120Resipientundersøkelse av en oppdrettlokalitet ved skysselvika VestFauske Kommune
2005119Målinger av vannutskriftingsstrøm ved lokaliteten skysselvika vest,Fauske Kommune
2004118Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet i Bukkøysundet, Træna KommuneTræna Kommune
2004117Fjordmiljømodellering av Kvæfjorden, Kvæfjord KommuneKvæfjord Kommune
2004116Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Bøbukta, Vega KommuneVega Kommune
2004115Feltarbeid i forbindelse med avløpsundersøkelse for Bodø Kommune 2004Bodø Kommune
2004114Resipientundersøkelse av oppdrettslokalitet ved Nes, Fauske KommuneFauske Kommune
2004113Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten Kalvøya, Lurøy KommuneLurøy Kommune
2004112Enkle marine naturtyper i Nordland: Bruk av data fra sjøkart til karakterisering av habitater.Nordland
2004111Sedimentundersøkelse ved utslippspunkt til settefiskeanlegg i Hopen, Bodø KommuneBodø Kommune
2004110Resipientundersøkelse ved Trastad, Kvæfjord KommuneKvæfjord Kommune
2004109Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Hestholmen, Gildeskål KommuneGildeskål Kommune
2004108Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet i Arnøysundet, Gildeskål KommuneGildeskål Kommune
2004107Olex-oppkarting av oppdrettslokalitetene Martensvik, Hjertøya, Vegglandet, Horsvågen og Anevik, Steigen og Hamarøy KommuneHamarøy Kommune
2004106Sedimentundersøkelse av oppdrettslokaliteten Oksøya, Steigen KommuneSteigen Kommune
2004105Sedimentundersøkelse og Olex-kartlegging av oppdrettslokaliteten Svartfjell, Steigen KommuneSteigen Kommune
2004104Sedimentundersøkelse og Olex-oppkarting av oppdrettslokaliteten Leira, Steigen KommuneSteigen Kommune
2004103Sedimentundersøkelse av oppdrettslokaliteten Vinkfjorden, Steigen KommuneSteigen Kommune
2004102Resipientundersøkelse ved Drag i Tysfjord KommuneTysfjord Kommune
2004101Strømmålinger i Børøysundet, Hadsel KommuneHadsel Kommune
2004100Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Rendalsvik, Meløy KommuneMeløy Kommune
200499Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Storholmen, Alta KommuneAlta Kommune
200498Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Lille Bekkarfjord, Alta KommuneAlta Kommune
200497Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Oldervika, Alta KommuneAlta Kommune
200396Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Hesjeholmen, Ballangen KommuneBallangen Kommune
200395Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Rundholman Øst, Lurøy KommuneLurøy Kommune
200394Marin overvåkning av roteneonbehandling i Ranaelva og Røssåga med Leirelva, Rana og Hemnes KommuneHemnes Kommune
200393Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Gimlingholmene, Sømna KommuneSømna Kommune
200392Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Storvika, Sømna KommuneSømna Kommune
200391Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten, Søndenvindstørningen Sømna KommuneSømna Kommune
200390Miljøundersøkelse av utslippsresipient i Glomfjord, Meløy KommuneMeløy Kommune
200389Resipientundersøkelse i Vikelva, Saltdal KommuneSaltdal Kommune
200388Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Nordbotnet, Nesna KommuneNesna Kommune
200387Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Renga Sør, Rødøy KommuneRødøy Kommune
200386Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Rensøya N, Træna KommuneTræna Kommune
200385Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Vassdalsvik, Meløy KommuneMeløy Kommune
200384Feltarbeid i forbindelse med avløpsundersøkelse for Bodø KommuneBodø Kommune
200383Strømmålinger ved SomanvikaSaltdal Kommune
200382Strømmålinger ved DversetSaltdal Kommune
200281Undersøkelse av miljøforholdene rundt et nedlagt avfallsdeponi ved Skogreina, Meløy KommuneMeløy Kommune
200280Mom-modellberegninger av oppdrettslokaliteten Engøya syd, Rødøy KommuneRødøy Kommune
200279Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Djupskjæran, Lurøy Kommune.Lurøy Kommune
200278Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Kveitholmen, Lurøy Kommune.Lurøy Kommune
200277Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Sundøy, Rødøy Kommune .Rødøy Kommune
200276Undersøkelse av en utslippsresipient fra et landbasert oppdrettsanlegg for røye ved Seljeli i Elsfjorden, Vefsn Kommune.Vefsn Kommune
200275Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Grøvelåga, Rana Kommune.Rana Kommune
200274Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Inneråga, Rana Kommune.Rana Kommune
200273Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Vedneset, Rana Kommune .Rana Kommune
200272Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Aspenes, Lurøy Kommune.Lurøy Kommune
200271Resipientundesøkelse av oppdrettslokaliteten Skålsvik/Krakvik, Meløy Kommune.Meløy Kommune
200270Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Leivsethamran, Fauske Kommune.Fauske Kommune
200269Strømmålinger i Steinsfjorden, Vestvågøy Kommune.Vestvågøy Kommune
200268Miljøundersøkelse av en planlagt utslippsresipient i Sortlandssundet 2002Sortland Kommune
200267Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Alpøya, Steigen Kommune.Steigen Kommune
200266Forundersøkelse i ytre SkjerstadfjordBodø Kommune
200265Hydrografisk profil av Åsanfjorden 5. juni 2002.Bø Kommune
200264Fjordmiljøberegning av effekter vedrørende brubygging over Morfjorden II. Austvågøy.Hadsel Kommune
200263Enviromental effects of large-scale pelagic fish pen farming on Asturian shelf, Bay of Biscay, Spain.Spania
200262MOM-modellberegning av lokaliteten Blankholmen. Herøy Kommune.Herøy Kommune
200261Miljøundersøkelse av utslippsresipienter ved Toftskitan og Skinnstakkvika. Vardø Kommune.Vardø Kommune
200260Strømmåling i Kalvik. Sørfold.Sørfold Kommune
200259Resipientundersøkelse av oppdrettslokalitetene Gjervika, Oksøya og Vinkenes. Steigen Kommune.Steigen Kommune
200258Feltarbeid i forbindelse med avløpsundersøkelse for Bodø Kommune.Bodø Kommune
200257Feltarbeid i forbindelse med resipientundersøkelse av 4 oppdretts-lokaliteter på Landego.Bodø Kommune
200156Vurdering av oppdrettspotensialet i Pechenga- og Ambarnayafjorden.Russland
200155Resipientvurdering av utslippsområdet til et planlagt landbasert produksjonsanlegg for steinbityngel på Hemnesberget, Hemnes Kommune.Hemnes Kommune
200154Måling av vannutskiftingsstrøm ved Oterholmene i Urepollen, Vestvågøy Kommune.Vestvågøy Kommune
200153Måling av vannutskiftingsstrøm ved Æsøya, Vestvågøy KommuneVestvågøy Kommune
200152Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Bukkhomen. Vestvågøy Kommune.Vestvågøy Kommune
200151Forundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Sirøya, Hamarøy Kommune.Hamarøy Kommune
200150Miljøtilstand i vassdrag i Nordland.Nordland
200149Fjordmiljøberegning av Åsanfjorden.Bø Kommune
200148Miljøundersøkelse av områdene rundt avløps- og inntaksledningen til et planlagt landbasert akvakulturanlegg I Åsanfjorden.Bø Kommune
200147Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet i Yttervik. Saltdal Kommune.Saltdal Kommune
200146Resipientundersøkelse ved Skallflaget. Øksnes Kommune.Øksnes Kommune
200145Resipientundersøkelse ved Pervika. Øksnes Kommune.Øksnes Kommune
200144Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Børøya. Øksnes Kommune.Øksnes Kommune
200143Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet nord for Breidneset. Øksnes Kommune.Øksnes Kommune
200142Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Fuglfjordnes.Hamarøy Kommune
200141Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Dønsåga.Hamarøy Kommune
200140Måling av spredningsstrøm på en lokalitet for dyrkning av blåskjell i Jørgenvik, Hamarøy KommuneHamarøy Kommune
200139Resipientundersøkelse ved Urdvika. Sømna KommuneSømna Kommune
200138Resipientundersøkelse ved Kvaløyvik. Sømna KommuneSømna Kommune
200137Resipientundersøkelse ved Olsvik. Sømna KommuneSømna Kommune
200136Miljøundersøkelse av BindalsfjordeneBindal Kommune
200135Resipientundersøkelse ved Lamøysundet/ EikestokksundetLurøy Kommune
200134Resipientundersøkelse ved Store Buøya VestAlstadhaug Kommune
200133Resipientundersøkelse ved Svinøya Øst. Alstadhaug Kommune.Alstadhaug Kommune
200132Lokalitetsundersøkelse i Alderssundet.Lurøy Kommune
200131Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Sortlandsvika.Sortland Kommune
200130Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Breivika.Rødøy Kommune
200129Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Bjørnøya.Rødøy Kommune
200128Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Sandværet. Lurøy KommuneLurøy Kommune
200127Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Risværet. Lurøy KommuneLurøy Kommune
200126Fjordmiljøberegning av affekter vedrørende brubygging over Morfjorden.Lurøy Kommune
200125Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Slåttskjæran.Lurøy Kommune
200124Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved SandsetholmenØksnes Kommune
200123Resipientundersøkelse av to oppdrettslokaliteter ved GisløyaØksnes Kommune
200122Resipientundersøkelse Ørnes - StigenfjordenLurøy Kommune
200121Resipientundersøkelse Bukkøy-HestmonaLurøy Kommune
200120Resipientundersøkelse Langdraget-Hestmona.Lurøy Kommune
200119Miljøundersøkelse av Bindalsfjordene. Delrapport.Bindal Kommune
200018Resipientundersøkelse ved Buøya Sør. Alstadhaug Kommune.Alstadhaug Kommune
200017Resipientundersøkelse ved Toppholmen. Alstadhaug Kommune.Alstadhaug Kommune
200016Resipientundersøkelse ved Kalvøysundet. Alstadhaug Kommune.Alstadhaug Kommune
200015Resipientundersøkelse ved Daudmannsvika. Saltdal Kommune.Saltdal Kommune
200014Resipientundersøkelse ved Helligvika. Skjerstad KommuneSkjerstad Kommune
200013Resipientundersøkelse ved Storsandvika. Skjerstad Kommune.Skjerstad Kommune
200012Resipientundersøkelse ved Langøyhovden. Øksnes KommuneØksnes Kommune
200011Resipientundersøkelse ved Langøya. Øksnes KommuneØksnes Kommune
200010Resipientundersøkelse ved Bergsengneset. Øksnes KommuneØksnes Kommune
20009Resipientundersøkelse ved Bjønerøya. Øksnes KommuneØksnes Kommune
20008Resipientundersøkelse ved Børskjæret. Øksnes KommuneØksnes Kommune
20007Resipientundersøkelse ved Dypeide. Øksnes KommuneØksnes Kommune
20006Resipientundersøkelse av Breivika, Skjerstad Kommune.Skjerstad Kommune
20005Resipientundersøkelse i Hopen, Bodø KommuneBodø Kommune
20004Resipientundersøkelse av Bjørnøyvalen, Lurøy KommuneLurøy Kommune
20003Resipientundersøkelse av Breivika, Lurøy Kommune.Lurøy Kommune
20002Resipientundersøkelse av Lille Svenningen, Lurøy KommuneLurøy Kommune
20001Strømmålinger i Skånlandssundet. Bodø KommuneBodø Kommune

Noe vi kan hjelpe med?

Trykk på knappen for å ta kontakt

Adresse

Nordland Marine Utviklingssenter

Mørkvedbukta 30

8020 Bodø

Kontakt

906 71 606

argus@argusmiljo.no

© 2024 Argus Miljø AS – Design av Lynx Publishing AS