Dette er
Argus Miljø

Vi er et biologisk rådgivningsfirma som utfører de fleste typer miljøundersøkelser i marine områder. Argus Miljø AS ble stiftet i april 2000 og har siden starten utført en stor mengde oppdrag. Firmaet holder til i Bodø med høyt kvalifiserte medarbeidere.

Ingeniør / Styreleder

Morten Krogstad

906 71 606

Ingeniør marin økologi

Prosjektutvikling – Prosjektansvarlig – Miljøundersøkelser – Fjordmiljømodellering

Biolog

Geir Helland

915 24 120

Feltbiolog

Marijn Kuizenga

Feltbiolog

Brigitte Blokzijl

Feltbiolog

Neele Peters

Feltbiolog

Èric Jordà Molina

PhD stipendiat – Marin økologi – Benthos
Feltbiolog/Marinbiolog

Mads Schultz

Kontakt.

Argus Miljø AS – Nordland Marine Utviklingssenter
Mørkvedbukta 30 – Bodø 8020

  Noe vi kan hjelpe med?

  Trykk på knappen for å ta kontakt

  Adresse

  Nordland Marine Utviklingssenter

  Mørkvedbukta 30

  8020 Bodø

  Kontakt

  906 71 606

  argus@argusmiljo.no

  © 2023 Argus Miljø AS – Design av Lynx Publishing AS